Generalforsamling i Langeskov CK 20-02-2024

Langeskov CK holder jf. vedtægterne den årlige generalforsamling den 20-02-2024: Tilmelding senest den 17/2 af hensyn til bestilling af forplejning. Vi starter med sandwich og øl/vand. Dagsorden er i henhold til vedtægterne. Andre interesserede kan tilmelde sig via vores mail: langeskovck@gmail.com. Forslag, som ønskes drøftet på generalforsamlingen skal […]

Referater fra Bestyrelsesmøder

Nedenfor finder du en liste over referater fra Langeskov CK’s bestyrelsesmøder: 2021/22 Referat fra Generalforsamlingen 10. maj 2021Referat fra Bestyrelsesmøde den 26. april 2021Referat fra Bestyrelsesmøde den 8. juni 2021Referat fra Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021Referat fra Bestyrelsesmøde den 16. januar 2022 2020 Referat fra bestyrelsesmøde den 14. […]

Langeskov CK’s bestyrelse

Bestyrelsen I langeskov CK vælges på den årlige Generalforsamling, der ligger i starten af året. Bestyrelsen består, ud over formanden, af yderligere 4 medlemmer. Den nuværende bestyrelse er (efter generalforsamlingen 2023): Formanden og Kasseren er valgt at generalforsamlingen, resten af bestyrelsen konstitueres efter Generalforsamlingen. Der nedsættes desuden relevante […]

Vedtægter for Langeskov CK

§1 – Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Langeskov CK med hjemsted i Langeskov by, Kerteminde Kommune. Foreningen er stiftet den 25. februar 2019. §2 – Formål Foreningens formål er at fremme og udbrede cykelsporten i videst muligt omfang. Langeskov Cykelklub er en motionsklub. §3 – Organisering […]