Langeskov CK’s bestyrelse

Bestyrelsen I langeskov CK vælges på den årlige Generalforsamling, der ligger i starten af året.

Bestyrelsen består, ud over formanden, af yderligere 4 medlemmer. Den nuværende bestyrelse er (efter generalforsamlingen i maj 2021):

  • Formand – Poul Juul Hansen 
  • Næstformand – Grethe Pallisgaard
  • Kasserer – Lars Mortensen
  • Sekretær – Jacob Bonde
  • Arrangements mester – Kim Svendsen

Formanden og Kasseren er valgt at generalforsamlingen, resten af bestyrelsen konstitueres efter Generalforsamlingen.

Der nedsættes desuden relevante udvalg, som hjælper bestyrelsen med udvalgte opgaver i Langeskov CK.