Generalforsamling i Langeskov CK udskydes til 10. maj 2021

Langeskov CK holder jf. vedtægterne normalt generalforsamling i februar måned. Men tiderne er ikke normale i øjeblikket, hvorfor bestyrelsen ekstraordinært har valgt at udskyde årets generalforsamling til COVOD19 situationen forhåbentligt er normaliseret noget. Datoen er fastlagt til den 10. maj 2021 kl. 19. Efter generalforsamlingen er Langeskov CK vært ved en grillpølse og en øl/vand.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne (se mere på https://www.langeskovck.dk/vedtaegter/).

Andre interesserede kan tilmelde sig via vores mail: langeskovck@gmail.com.

Forslag, som ønskes drøftet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden (langeskovck@gmail.com) senest 8 dage før generalforsamlingen iht. vedtægterne.

Medlemmer, som har betalt kontingent for 2019, er stemmeberettiget ved generalforsamlingen.